HİZMETLERİMİZ

Andy-Ar, kuruluşundan bugüne, gerek Siyasi partiler, gerek belediyeler ağırlıkta olmak üzere, birçok kuruma araştırma hizmeti sunmaya devam etmektedir. Profesyonel ekibi ile birçok araştırmaya öncülük eden Andy-Ar; sosyal ve siyasal çalışma performansı konusunda, kantitatif araştırma yöntemleri ile müşteri memnuniyetine sadık kalmak adına en doğru bilgiyi saptamaya çalışmaktadır.

PAZAR ARAŞTIRMALARI

* Ürün ya da Marka Testleri
* İmaj Araştırmaları
* Pazar Payı Ölçümü
* Kullanım Alışkanlıkları Araştırmaları
* Müşteri Profili Araştırması
* Medya Araştırmaları
* Medikal Araştırmalar
* Kıyaslama-Benchmarking
* Sektör Analizleri
* Yatırım Öncesi Pazar Araştırmaları
* Dağıtım Kanalı Etkinliği Ölçüm Araştırmaları
* Müşteri Memnuniyeti Ölçüm Araştırmaları
* Ön-Reklam Testi Araştırmaları
* Post-Reklam Testi Araştırmaları

SİYASAL ARAŞTIRMALAR

* Seçmen Davranışları Ölçümü
* Siyasi Parti İmajı Ölçümü
* Lider Popülaritesi Ölçümü
* Seçmen Psikolojisi Ölçümü
* Siyasi Söylem Analizi
* Aday Araştırmaları
* Yerel Yönetim Hizmetleri Ölçümü
* Gündem Araştırmaları (Andy-Ar Türkiye
Siyasi Gündem Araştırması)
* Toplumsal Eğilimler Tutum A.Ş. Davranış Araştırmaları

SOSYAL ARAŞTIRMALAR

* Sosyal Değişim Araştırmaları
* Sosyo-Kültürel Değişim Araştırmaları
* Sosyo-Ekonomik Değişim Araştırmaları
* Sosyo-Politik Değişim Araştırmaları
* Sosyal Sınıflar Araştırmaları
* Sosyo-Kültürel Gruplar Araştırmaları
* Sosyo-Ekonomik Gruplar Araştırmaları
* Kentleşme-Kentlilik Araştırmaları
* Sosyal Değerler Araştırmaları
* Sosyal Kurumlar Araştırmaları
* Sosyal Yapı Araştırmaları